Tospråklighet og ordstilling i norske possessivkonstruksjoner
PDF ()

Hvordan referere

Anderssen, M., & Westergaard, M. (2012). Tospråklighet og ordstilling i norske possessivkonstruksjoner. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 30(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/213

Sammendrag

I norske eiendomskonstruksjoner kan possessiven enten stå foran eller etter substantivet. Når enspråklige norske barn tilegner seg disse strukturene, foretrekker de først den foranstilte possessiven, selv om denne er mye mindre frekvent enn den etterstilte. Dette skyldes trolig at postnominale possessiver er strukturelt mer komplekse enn prenominale. I denne artikkelen undersøker vi denne ordstillingsvariasjonen i tospråklige kontekster: hos to norsk-engelske barn som vokser opp i Norge og en gruppe norsktalende tredje-­generasjons innvandrere i USA. Vår hypotese var at begge disse gruppene ville ha en enda sterkere preferanse for prenominale possessiver enn de enspråklige barna på grunn av påvirkning fra engelsk. En slik effekt finner vi imidlertid bare hos de tospråklige barna. En mulig forklaring på dette er at kompleksitet spiller en viktigere rolle i tilegnelsessituasjonen, mens høy frekvens kan beskytte mot tap av språk.
PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.