Obstruenters fonetikk og fonologi i amerikanorsk og norskamerikansk engelsk
PDF

Hvordan referere

Allen, B., & Salmons, J. (2012). Obstruenters fonetikk og fonologi i amerikanorsk og norskamerikansk engelsk. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 30(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/212

Sammendrag

Artikkelen er en første akustisk undersøkelse av språklyder i norsk og i noen grad engelsk produsert av norskspråklige i det øvre Midtvesten. Vi beskriver arbeid vedrørende noen akustiske forskjeller i obstruenter slik de uttales av nedarvingstalere ("heritage speakers"). Deres L1 og L2, norsk og amerikansk-engelsk, er begge språk som har aspirasjon, men språkene skiller seg fonologisk på andre måter. Vi fokuserer spesielt på laryngale trekk, det vil si hvordan distinksjonen mellom konsonanter som er stemt ("voiced") og ustemt ("voiceless"), eller lenis og fortis, blir realisert, samt det nært beslektede problemet med kontraster i konsonantlengde i norsk. Hypotesen vår er i utgangspunktet enkel, men testing viser at den egentlig er mer kompleks: Hypotesen er at både norsk og engelsk som blir snakket av norskamerikanske tospråklige vil vise påvirkning fra det andre språket, men på ulikt vis.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.