Ummæle av "Språket som vart norsk"
NLT 1-2021 Andrespråkstilegnelse
PDF

Hvordan referere

Johnsen, S. S. (2021). Ummæle av "Språket som vart norsk". Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 39(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1973

Sammendrag

Boki Språket som vart norsk kann vandalaust havast på grunnstiget i norsk målsoga på allskularne, men då krevst det at fyrelesaren finn ei onnor bok fyre målsogo etter 1814. Skal denne boki vera besta valet på eit grunnskeid, burde ho førast fram til notidi. Næsta utgjevi må òg retta upp dei mistaki som er upptalde i detta ummælet (sjå bolk 3), og helst skifta ut dei ulaglege og misvisande dømi nemnde i bolk 4 her. Ho vert òg hævare fyre næmingarne um lesestykki fær fleire ordtydingar og merknader med seg, og um Berg berrlegg dei kjeldorna han hev nøytt.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 InnstillingerSverre Stausland Johnsen