Tverrspråklig innflytelse fra L1 i tilegnelsen av argumentplassering i L2 norsk og svensk
NLT 1-2021 Andrespråkstilegnelse
PDF

Hvordan referere

Westendorp, M., & Lundquist, B. (2021). Tverrspråklig innflytelse fra L1 i tilegnelsen av argumentplassering i L2 norsk og svensk. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 39(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1966

Sammendrag

Plasseringen av subjekt og objekt i norsk og svensk avhenger av mange ulike faktorer. Det har tidligere blitt vist at andrespråkstalere i grammatikalitetsvurderinger ikke er sensitive til finkornete distinksjoner som er avgjørende for argumentplassering i norsk (Anderssen mfl. 2018). I denne artikkelen presenterer vi resultat fra tre eksperiment som tester plassering av subjekt og objekt hos andrespråksinnlærere av norsk og svensk, med hensyn til både forståelse og produksjon. Vårt mål er å teste hvor mye argumentplasseringen i førstespråket (L1) påvirker plasseringsmønsteret i andrespråket (L2). Resultatene våre viser at L1 spiller en stor rolle: L2-innlærerne forventer at argumentplassering blir styrt av samme faktorer i andre- som i førstespråket. Videre finner vi, i likhet med Anderssen mfl. (2018), at plassering av nominalfrasesubjekt er særdeles vanskelig for L2-talerne. Til slutt viser vi at mønster fra grammatikalitetsvurderinger og L2-produksjon stort sett stemmer overens.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 Maud Westendorp og Björn Lundquist