Innledning til "Norsk lingvistisk tidsskrift"s temahefte om andrespråkstilegnelse
NLT 1-2021 Andrespråkstilegnelse
PDF

Hvordan referere

Busterud, G., & Gujord, A.-K. H. (2021). Innledning til "Norsk lingvistisk tidsskrift"s temahefte om andrespråkstilegnelse. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 39(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1965

Sammendrag

Temaheftet inkluderer ikke bare studier med forskjellige førstespråk (L1) og andrespråk (L2), men spenner også over bredden av andrespråkslæringskontekster vi finner i Norden i dag.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 Guro Busterud og Ann-Kristin Helland Gujord