Føreord frå dei nye redaktørane
NLT 1-2021 Andrespråkstilegnelse
PDF

Hvordan referere

Gunleifsen, E., Rambø, G.-R., & Selås, M. (2021). Føreord frå dei nye redaktørane. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 39(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1964

Sammendrag

Ved årsskiftet overtok vi redaktøransvaret for Norsk Lingvistisk Tidsskrift, etter oppnemning av Det Norske Videnskabs-Akademi. Vi er takksame for tilliten vi har fått, og vi gler oss til å vere med på å løfte fram eit mangfald av faglege emne innanfor norsk lingvistikk. Vi ynskjer velkommen artiklar som omhandlar tematikk innanfor alle dei språkvitskaplege disiplinane. I dette arbeidet vil vi ha nytte og glede av samarbeid med det nye redaksjonsrådet.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 Elin Gunleifsen, Gro-Renée Rambø og Magnhild Selås