Church Centres in Iceland from the 11th to 13th Century and their Parallels in other Countries.Ed. by Helgi Þorláksson
PDF

Hvordan referere

Lidén, Hans-Emil. 2009. «Church Centres in Iceland from the 11th to 13th Century and Their Parallels in Other Countries.Ed. By Helgi Þorláksson». Collegium Medievale 22 (november). Oslo, Norge. https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/99.

Sammendrag

I 2002 ble det holdt et kirkehistorikermøte på Reykholt med deltakere fra Island, Norge, Sverige og England. Møtet var et (avsluttende?) ledd i et prosjekt hvis hensikt har vært å drøfte hovedlinjene i utviklingen av den islandske kirkeorganisasjonen i perioden 1000 - 1300 med hovedvekt på de såkalte kirkesentra, og undersøke om det finnes paralleller i andre land som kan kaste lys over utviklingen på Island. Et av resultatene av møtet er den foreliggende publikasjon som ble utgitt i 2005. Den innholder en rekke av innleggene på møtet, alle skrevet av islandske forfattere bortsett fra én, Stefan Brink fra Uppsala/Bergen. Flere av islendingene - først og fremst Magnús Stefánsson - har også tilknytning til historikermiljøet i Bergen som således danner et viktig brohode for forskning innen et sentralt emne i nordisk middelalderhistorie.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.