Tiendpengeskatten som kilde til folk og samfunn ca. 1520. Med alle skatteytere fra Sunnfjord til Namdalen
PDF

Hvordan referere

Bjørkvik, Halvard. 2007. «Tiendpengeskatten Som Kilde Til Folk Og Samfunn Ca. 1520. Med Alle Skatteytere Fra Sunnfjord Til Namdalen». Collegium Medievale 20 (mai). Oslo, Norge. https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/82.

Sammendrag

Det er ikkje så mange i våre dagar som er opptekne av realhistorie, og som ikkje vik av vegen for å gje seg i kast med store datamengder, som både krev spesialkunnskap og innsyn for å kunna nyttast ut. Audun Dybdahl er ein av dei, og det er prisverdig. Han har gått i ein god skule, har hatt si opplæringstid i Trondheimsmiljøet med Jørn Sandnes som læremeister, noko som borgar for kvalitet. Ingen skulle såleis ha betre føresetnaden enn Audun Dybdahl for å vurdera det samansette kjeldematerialet frå tida kring 1520 og skriva ei bok om tiendpengeskatten. Og Dybdahl skuffar ikkje.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.