Om muremåter og kirkedateringer i 1100-tallets Oslo
PDF

Hvordan referere

Eide, Ole Egil. 2007. «Om muremåter Og Kirkedateringer I 1100-Tallets Oslo». Collegium Medievale 20 (mai). Oslo, Norge. https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/78.

Sammendrag

Ved de gravninger som ble foretatt i ruinene av Clemenskirken i Gamlebyen i Oslo i 1970-71, framkom funn som viste at kirken måtte være yngre enn midten av 1000-tallet, slik det tidligere hadde vært vanlig å tro. Bygningen syntes heller å ha vært reist i årene omkring 1100. Etter den tid har imidlertid andre undersøkelser avgitt data som må føre til en revurdering av denne tidfestingen. De gir også et nytt syn på steinbyggeriets framvekst i byen.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.