Pensjonsordninger i Norge i middelalderen - ytelser og gjenytelser
PDF

Hvordan referere

Pettersen, Gunnar. 2007. «Pensjonsordninger I Norge I Middelalderen - Ytelser Og Gjenytelser». Collegium Medievale 20 (mai). Oslo, Norge. https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/76.

Sammendrag

Artikkelen gir en samlet framstilling av de økonomiske sidene ved pensjonsordningene i Norge i middelalderen. Det som undersøkes er blant annet hvem som solgte/ytte pensjon, pris og pensjonsytelser for de ulike ordningene, eventuell sammenheng mellom pris og ytelse, sosial status for pensjonistene innen de ulike ordningene - og hvilke fordeler de kontraherende partene hadde av pensjonsordningene. Endelig drøftes motivene pensjonistene kunne ha for å velge den ene eller den andre pensjonstypen.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.