Pernille Hermann (red.): Literacy in Medieval and Early Modern Scandinavian Culture
PDF

Hvordan referere

Melve, Leidulf. 2005. «Pernille Hermann (red.): Literacy in Medieval and Early Modern Scandinavian Culture». Collegium Medievale 18 (november). Oslo, Norge. https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/31.

Sammendrag

Det er alltid vanskeleg å melde konferanserapportar. Denne -som spring ut frå ein tverrfagleg konferanse arrangert ved Universitetet i Århus i april 2002- er ikkje noko unntak. Særleg er spørsmål om heilskapleg fokus problematisk. Redaktørar veit kor vanskeleg det er å få forskarar til å snakke om særskilde tema eller om eitt tema med ei særskild vinkling. Sjølv om konferansane og dei påfølgjande diskusjonane gjeme kan vere gode, blir utfordringane store om målsetjinga er å komponere ei bok med ei heilskapleg form.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.