Annette Lassen, "Oldtidssagaernes verden"
PDF

Hvordan referere

Males, Mikael. 2022. «Annette Lassen, ‘Oldtidssagaernes Verden’». Collegium Medievale 35 (desember). Oslo, Norge. https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/2118.

Sammendrag

Med Oldtidssagaernes verden har Lassen skrivit en lättläst och balanserad introduktion till fornaldarsagorna. Boken börjar med en diskussion av genrens bakgrund, och Lassen noterar att forskare idag inte längre menar att fornaldarsagorna är en sen genre (s. 10). Detta är en viktig poäng, även om det mest förvånande i sammanhanget snarast är att forskare tidigare har påstått detta. Lassen diskuterar därefter mötet mellan germansk poesi och annan europeisk litteratur, tradering, undergrupper och datering.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2022 Mikael Males