Radoslaw Kotecki, Carsten Selch Jensen, Stephen Bennett (red.), "Christianity and War in Medieval East Cenral Europe and Scandinavia"
PDF

Hvordan referere

Naderer, Max. 2022. «Radoslaw Kotecki, Carsten Selch Jensen, Stephen Bennett (red.), ‘Christianity and War in Medieval East Cenral Europe and Scandinavia’». Collegium Medievale 35 (desember). Oslo, Norge. https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/2115.

Sammendrag

Problemer knyttet til forholdet krig og kristendom i middelalderen har blitt undersøkt særlig i kontekst av korstogene. Denne gode antologien skifter fokuset fra en korstogs-sentrisme til en bredere problemstilling rundt kristendommen og kirkens innflytelse på krigens kultur. Det geografiske fokuset retter seg mot en region som har blitt betegnet som «Younger Europe» eller «New Christianity» (s. 2) og behandler denne i tiden fra 1000-tallet til 1200-tallet.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2022 Max Naderer