Frands Herschend: Ackulturation och kulturkonflikt. Fyra essäer om järnåldersmentalitet
PDF

Hvordan referere

Nordeide, Sæbjørg Walaker. 2021. «Frands Herschend: Ackulturation Och Kulturkonflikt. Fyra essäer Om järnåldersmentalitet». Collegium Medievale 19 (mai). Oslo, Norge. https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/1938.

Sammendrag

Dette er en nett liten bok på bare 116 sider, med et akkurat passe format til å friste den interesserte leser. Tittelen på boken er også lovende, skjønt jeg vet ikke helt hva jeg hadde ventet meg. Innholdet er uansett overraskende i forhold til alt hva jeg ville vente fra en arkeologkollega. Faktisk dreier boken seg i svært liten grad om arkeologisk kildemateriale, og er i hovedsak dyptpløyende analyse av skriftlige kilder fra vikingtid / middelalder. Det behøver slett ikke være noen ulempe at en arkeolog tar for seg skriftlige kilder, tvert imot. For meg som arkeolog og anmelder bød den sterke konsentrasjonen omkring tekstanalyse likevel på flere problemer, først og fremst fordi norrøn filologi og middelalderlatin ikke er mine spesialområder. Min første innskytelse var derfor å returnere boken. Temaet er likevel interessant for min forskning, og likeså tidsskalaen forfatteren har valgt, fra 300—1300. Det er altså ikke bare jernalderen som er i fokus her, men store deler av middelalderen, og i så måte er tittelen litt misvisende. Ifølge forfatteren er også noe av hans motivasjon for å skrive boken et forsøk på å tolke og datere skriftlige kilder bedre ved å sammenholde dem med materiell kultur. Dette er et prisverdig tiltak, og ettersom dette er innenfor mitt eget kompetanseområde lot jeg meg overbevise meg om at dette likevel var en bok jeg kunne vurdere, og jeg vil konsentrere meg om bokens helhet og dens bruk av materiell kultur.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2006 Sæbjørg Walaker Nordeide