Ordet, skriften och litteraciteten. Två nya böcker om literacy
PDF

Hvordan referere

Johansson, Karl G. 2021. «Ordet, Skriften Och Litteraciteten. Två Nya böcker Om Literacy». Collegium Medievale 19 (mai). Oslo, Norge. https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/1936.

Sammendrag

Om Jan Ragnar Hagland: Literacy i norsk seinmellomalder og Arnved Nedkvitne: The Social Consequences of Literacy in Medieval Scandinavia

I det följande ska jag diskutera närmare två nya arbeten som behandlar literacy i ett skandinaviskt sammanhang och på helt olika sätt förhåller sig till skriftbrukets etablering. Tyngdpunkt för mina synpunkter på de två studierna kommer att ligga på metod- och teoriproblem, och hur begreppet literacy används. Givetvis kommer jag därvid även in på de resultat som de båda forskarna presenterar. I samband med diskussionen om de två studierna vill jag även komma in på frågor om forskningen kring nordiskt material i förhållande till internationalisering och värdet av att upprätthålla respekten för våra nordiska språk som redskap för förmedling av forskning, liksom om vikten av att värdera nordiska förlag som publicerar god nordisk forskning på nordiska språk.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2006 Karl G. Johansson