Henning Laugerud: Reformasjon uten folk: Det katolske Norge i før- og etterreformatorisk tid
PDF

Hvordan referere

Berntson, Martin. 2020. «Henning Laugerud: Reformasjon Uten Folk: Det Katolske Norge I før- Og Etterreformatorisk Tid». Collegium Medievale 32 (1). Oslo, Norge. https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/1751.

Sammendrag

I äldre tiders översikter över reformationen i Norden beskrevs ofta händelseförloppet ur reformatorernas eget triumfatoriska perspektiv. Den förreformatoriska katolska kyrkan framställdes inte sällan som korrupt och degenererad, och det betraktades därför närmast som en självklarhet att det behövdes en reformation. Reformationens seger gick därmed att förstå utifrån samma premisser - den var helt enkelt nödvändig. Inom efterkrigstidens reformationsforskning har bilden av det senmedeltida fromhetslivet nyanserats. Reformationen i Norden brukar idag skildras som en trög process som åtminstone till en början inte hade någon stark folklig förankring. Till pionjärerna i denna omtolkning hör de norska forskarna Oluf Kolsrud (1885-1945) och Oskar Garstein (1924-1996). Den senares livsverk Rome and the Counter Reformation in Scandinavia (fyra band mellan 1965 och 1992) hör till de internationellt mest kända studierna av reformationen i Norden.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.