Christina Sandquist Öberg: Senmedeltida textskatt i uppländska kyrkor. Samtliga bevarade språkband med kommentarer och analyser.
PDF

Hvordan referere

Holmqvist, Karen Langsholt. 2019. «Christina Sandquist Öberg: Senmedeltida Textskatt I uppländska Kyrkor. Samtliga Bevarade språkband Med Kommentarer Och Analyser». Collegium Medievale 31 (mars). Oslo, Norge. https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/1621.

Sammendrag

I Upplands kirker finnes en stor mengde malerier med tilhørende språkbånd. Disse språkbåndene er tema for Christina Sandquist Öbergs bok Senmedeltida textskatt i uppländska kyrkor. Samtliga bevarade språkband med kommentarer och analyser. Formålet med boka er "att för första gången göra en fullständig dokumentation och gjennomgripande filologisk analys av de aktuella bildtexterna" (s. 14), og gjennom dette gi en bedre forståelse av både maleriene, tekstene og konteksten de tilhører. Språkbåndene Sandquist Öberg har samlet inn, er bildetekster, og de er dermed del av en større helhet med både illustrasjoner og tekst. Tekstene finnes rundt om i Upplands kirker, og er datert til perioden ca. 1430-1534. Noen tekster er korte, og utgjør kun ett ord; andre tekster er lengre, og kan for eksempel være en kort samtale mellom to figurer, men felles for nesten alle tekstene og maleriene de står sammen med, er at de har en religiøs karakter. For eksempel er motivene gjerne hentet fra bibel- og helgenfortellinger og annen religiøs litteratur. Sandquist Öberg har tidligere gjort en tilsvarende studie av språkbånd i Albertus Pictors verker. Disse er fra samme område og periode, men har altså fått et eget bind. Forfatteren jamfører jevnlig det aktuelle materialet med Albertus Pictors arbeider, og hun følger samme struktur i denne boka som i boka om Albertus Pictors språkbånd. Dermed er det også lagt godt til rette for å lese de to bøkene sammen for lesere som skulle ønske det.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.