Utstein klosters bygningshistorie nok en gang
PDF

Hvordan referere

Lidén, Hans-Emil. 2009. «Utstein Klosters Bygningshistorie Nok En Gang». Collegium Medievale 22 (november). Oslo, Norge. https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/103.

Sammendrag

Utstein klosters bygningshistorie har vært emnet for en interessant fagdebatt de senere år. Det begynte med en artikkel av Morten Stige om klosterkirken på Utstein i 1998 hvor han snudde opp ned på Gerhard Fischers datering av skipet og koret. Stiges teori om kirkens bygningshistorie ble uten kritikk akseptert av Øystein Ekroll i boken om Utstein kloster fra 2005. Ekrolls fremstilling fikk Ole Egil Eide til å kvesse pennen til en kritisk kommentar i 2006 - noe som så avfødte et svar fra Ekroll & Haug i 2007. Hele diskusjonen bygger på Gerhard Fischers grunnlagsmateriale som han presenterte - dessverre i altfor kortfattet form - i 1965, og resultatene av Alf Tore Hommedals undersøkelser som foreligger som rapporter utgitt av Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.