Morten Stige og Terje Spurkland (red.): Tingvoll kyrkje. Gåta Gunnar gjorde
PDF

Hvordan referere

Myrvoll, Klaus Johan. 2009. «Morten Stige Og Terje Spurkland (red.): Tingvoll Kyrkje. Gåta Gunnar Gjorde». Collegium Medievale 22 (november). Oslo, Norge. https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/100.

Sammendrag

Denne boki er eit resultat av det redaktørane kallar eit "grubleseminar" på Tingvoll våren 2005. Femtan skandinaviske millomalderforskarar med bakgrunn frå so ulike fag som kunstsoga, arkeologi, runologi, kyrkjesoga og geologi kom i lag og sette ljos, kvar frå sin ståstad, på eitt og same objekt: millomalderkyrkja på Tingvoll. I den u-­pretensiøse nemningi "grubleseminar" ligg det at forskarane ikkje hadde med seg nokon endelege og fastlagde meiningar um kyrkja, men at dei kunde tenkja høgt og kasta fram ulike hypotesar.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.