Børre Nylehn (2008): Organisasjonsfaget i Norge. Analyser av et segmentert fagfelt

Forfattere

  • Ragnvald Kalleberg

Sammendrag

Boken handler om organisasjonsfagenes fremvekst, utvikling og nåværende situasjon i Norge. I den overordnede problemstillingen (s. 26) inngår det også at den store utbredelsen av organisasjonsfaglige varianter i Norge hverken har resultert i en organisasjonsfaglig disiplin - organisert som særskilte institutter ved universiteter og høyskoler - eller en profesjon. Fremstillingen er basert på fire typer materiale: Faghistoriske studier, omkring hundre intervjuer og samtaler med fagpersoner på feltet (anmelderen er en av dem), foreliggende kilder (som oversikter over hovedoppgaver) og vitenskapelige bidrag fra organisasjonsforskere (s. 28-30).

Nedlastinger

Publisert

2009-01-28

Hvordan referere

Kalleberg, R. (2009). Børre Nylehn (2008): Organisasjonsfaget i Norge. Analyser av et segmentert fagfelt. Sosiologi I Dag, 38(4). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/966

Utgave

Seksjon

Bokmeldinger