Innledning

May-Len Skilbrei

Sammendrag


Dette nummeret av Sosiologi i dag er viet til migrasjon. Utgangspunktet var et ønske om å utforske hva som skjer når mennesker krysser landegrenser, og målet har vært å ta transnasjonale prosesser på alvor og å utforske hva sosiologiens eget bidrag er i migrasjonsforskningen gjennom å tegne opp variasjon. Jeg slutter meg til Mette Anderssons (2007) kritikk av norsk sosiologi om at den tar for gitt at sosiologiens studieobjekt er et samfunn som stopper ved landegrensene. Nasjonalstaten utgjør fortsatt en viktig ramme; dens grenser og lover legger rammer for menneskelig virksomhet. Men det er ikke lenger realistisk å definere samífunnsívitenskapens nedslagsfelt som nasjonalstaten alene. Det har det kanskje aldri vært, og en av de viktigste konsekvensene av at sosiologien tar inn over seg transnasjonale prosesser eller globalisering, er at man ser sammenhenger og flyt der man tidligere så avgrensede enheter som befant seg i ulike faser av samfunnsmessig utvikling (Ahrne 2007).

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.