Sosiologiske blikk på ungdom og ungdomstid

Forfattere

  • Christer Hyggen
  • Kari Stefansen

Sammendrag

Hensikten med dette temanummeret har vært å samle forskning som på ulike måter gir innblikk i ungdoms hverdagsliv og livsprosjekter, og i hvordan begge deler forholder seg til sentrale trekk ved dagens samfunn. Med andre ord; ferske eksempler på sosiologiske blikk på ungdom og ungdomsliv. Slik forskning omtales ofte som ungdomsforskning.

Nedlastinger

Publisert

2016-11-18

Hvordan referere

Hyggen, C., & Stefansen, K. (2016). Sosiologiske blikk på ungdom og ungdomstid. Sosiologi I Dag, 46(3-4). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1296

Utgave

Seksjon

Redaksjonelt