Andelslandbruk – spydspiss for bærekraftig omstilling i matvaresystemet

Christine Hvitsand

Sammendrag


Andelslandbruket er en modell for direkte kommunikasjon og omsetning av landbruksprodukter mellom produsenter og forbrukere, hvor forbrukerne kjøper en andel av produksjonen som vanligvis er økologisk produsert. De siste årene har antallet andelsgårder økt kraftig i Norge. Gjennom studier av de første norske andelsgårdene finner vi at denne framveksten skyldes at produsenter og forbrukere søker alternativer til det industrielle landbruket og de globale matvaresystemene, som også omfatter økologisk landbruk, forbruk og markeder. Studien viser at produsenter og forbrukere som er involvert i andelslandbruk generelt har miljø, helse og etisk orienterte holdninger og ver-dier. Forbrukerne synes det er meningsfylt å være med å dyrke egen mat, og å lære mer om økologisk dyrking. Gjennom sitt partnerskap ønsker produsenter og forbrukere å frembringe lokal, økologisk og fersk mat i et rikt utvalg. For dem er andelsgården en arena for å konvertere egne verdier til praktisk handling, noe som kan sees på som en form for etisk forbruk, eco-habitus og en måte å re-allokere makt tilbake til produsent, forbruker og lo-kalsamfunnet.

Emneord (Nøkkelord)


andelslandbruk; verdier; motivasjoner; bærekraftig omstilling; etisk forbruk; eco-habitus

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.