Håkon Larsen (2013). Den nye kultursosiologien.

Mats Trondman

Sammendrag


Den kulturella vändningen har sina betydelser och konsekvenser. Sociologer intresserar sig alltmer för den mening aktörer ger sociala handlingar. Både egna och andras. Att dessa handlingar är inbäddade i vidare aktiverande symboliska strukturer betonas också. Liksom att aktörer i sociala processer, mer eller mindre medvetet, för-förstår och aktivt förhåller sig till differentierade, relaterade och föränderliga meningsinnehåll. Att så är fallet gäller förstås även sociologer.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.