Anne Bitsch og Anja Emilie Kruse (2012): ââ¬â¢Bak lukkede dører. En bok om voldtektââ¬â¢.

Karin Widerberg

Sammendrag


Etter førti år med likestillingspolitikk og kjønnsforskning hvor synliggjøring av og tiltak for å bekjempe seksualisert vold (kvinnemishandling, prostitusjon, seksuelle overgrep) har stått sentralt, er det naturlig å spørre hva som egentlig har skjedd på dette feltet. Er omfanget det samme? Eller har det kanskje til og med økt? Og hva er i så fall grunnene til det? Er voldtekt da â på 1970-tallet â og nå i 2013 â det samme? Hvordan gjøres og oppleves voldtekt i dag sammenlignet med for 40 år siden? Er utøver og offer de samme, og hvordan blir en handling til en voldtekt i Norge i dag?
ââ¬âââ¬âââ¬âBak lukkede dører. En bok om voldtekt ønsker å gi et bilde av hva voldtekt i Norge i dag dreier seg om. Det er et meget ambisiøst prosjekt som disse to unge feminister, Anne Bitsch og Anja Emilie Kruse, gitt seg i kast med. De vil vise hele bildet, svare på alle våre spørsmål og avkrefte våre vanligste myter. Vi får møte offer for ulike typer av voldtekt og høre hvordan de forstår hva som skjedde, da og i ettertid. Og vi får presentert utøverne av voldtekt som noen vi må (arbeide for å) forstå, de er eller kunne vært en av oss! Vi får også følge noen rettssaker for å få et innblikk i rettssystemets behandling av voldtekt. Og sist men ikke minst dissekeres medias vanligste voldtektsmyter. Statistikk og forskningsrapporter som omhandler omfang, type og forståelser av voldtekt er flettet inn i teksten. Alt finnes med her, og for den som vil sette seg inn i temaet i dag, er den en god innføring.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.