Incestdebatten i Sverige 1982â96

Gabriella Nilsson

Sammendrag


I den här artikeln studeras incestdebatten i Sverige under perioden 1982â96. Med utgångspunkt i ett diskursteoretiskt perspektiv undersöks politiska processer, kunskapsproduktion och kamp om tolkningsföreträde i relation till hur incest definierades, debatterades och hanterades. Materialet är enskilda aktörers eller hela organisationers diskursiva praktiker, så som de kom till uttryck i publicerad text. Först identifieras en period av pionjärskap och opinionsbildning, där kritik riktades mot det socialmedicinska avvikarperspektiv som dominerat under lång tid. Under den här fasen var incest som kvinnofråga, respektive incest som barnfråga två parallella, perspektiv. Därefter beskrivs en period av byråkratisering och handlingsorientering som resulterade i ett explicit tolkningsíföreträde för barnperspektivet med syfte att stärka barns rättstrygghet. Slutligen beskrivs en period av motstånd och bakslag. Kritik kom att riktas mot det samhälle som upplevdes utsätta oskyldiga män för rättsövergrepp, och mot ââ¬Âkvinnornaââ¬Â (mödrar, kvinnliga professionella och kvinnorörelsen) som ansågs ha fått för mycket makt. På ett analytiskt plan diskuteras hur kampen om tolkningsföreträde i synen på incest kan förstås som ett uttryck för en generell könspolitisk problematik.


Emneord (Nøkkelord)


Politik, kamp om tolkningsföreträde, diskursteori, incest

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.