Seksuell vold â en introduksjon

May-Len Skilbrei, Ingrid Smette, Kari Stefansen

Sammendrag


Temaet for dette nummeret av Sosiologi i dag er seksuell vold. Begrepet seksuell vold gir assosiasjoner til voldtekt, men omfatter også andre typer krenkelser, som voldtektsforsøk, uønsket beføling og å bli presset til å utføre seksuelle handlinger på andre. Seksuell vold omtales ofte som en særlig psykisk nedbrytende krenkelse (Meld.St. nr. 15, (2012â2013), NOU 2008: 4). Den rammer vår mest private og sårbare side og representerer anslag mot kjønnsæren, ââ¬Âet gammelmodig, men godt begrep for sentrale sider ved en persons identitet, selvrespekt og omdømmeââ¬Â (Dahl, 1994: 204). Den seksuelle volden har betydelige personlige og samfunnsmessige omkostninger.
ââ¬âââ¬âââ¬âHensikten med dette temanummeret er å bringe fram sosiologiske analyser av seksuell vold som fenomen og samfunnsproblem. Tre artikler har fått plass. To av dem anlegger et historisk perspektiv på seksuell vold, begge med referanse til overgrep mot barn.

Emneord (Nøkkelord)


Seksuell vold, vold, krenkelse, voldtekt, incest

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.