Justyna Wubs-Mrozewicz: Traders, Ties and Tension. The interaction of Lübeckers, Overijsslers and Hollanders in Late Medieval Bergen

Lars Bisgaard

Sammendrag


Der sker meget godt i historiefaget i disse år. Det gælder overordnet historieteoretisk, men i lige så høj grad på feltet for specialstudier. Denne bog hører så afgjort til den sidste gruppe. Interessen for Bergen som international handelsby i middelalderen er gammel og har påkaldt sig mange værker over årene. Et af de tilbagevendende spørgsmål, som historikerne har været optaget af, er forholdet mellem hanseaterne og hollænderne. Mens ældre forskning klart så udviklingen som et stigende modísætningsíforhold mellem dem, og hvor de hver især repræsenterede faste og sammentømrede enheder, har nyere forskning i stigende grad malet konturerne af et stort antal interessemodsætninger mellem de to parter, modsætninger som snart optrådte inden for Hansaen, snart var knyttet til de enkelte varer, eller ret og slet var betinget af en kongemagt, som gerne så hanseater og hollændere spillet ud mod hinanden. Det er dette sidste synspunkt, som Wubs-
Mrozewicz tilslutter sig og leverer overbevisende tolkninger af i denne publicerede ph.d.-afhandling.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6700

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.