Hans Andersson & Jes Wienberg (red.): Medeltiden och arkeologin. Mer än sex decennier
PDF ()

Hvordan referere

Molaug, Petter B. 2012. «Hans Andersson & Jes Wienberg (red.): Medeltiden Och Arkeologin. Mer än Sex Decennier». Collegium Medievale 25 (oktober). Oslo, Norge. http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/46.

Sammendrag

Universitetet i Lund har vært en foregangsinstitusjon i Norden når det gjelder middelalderarkeologi. I 2012 har det vært drevet fast undervisning i Lund i denne fagdisiplinen i 50 år - til å begynne med bare til licenciatgraden. Den første læreplanen i middelalderarkeologi ble utformet i 1962. Et 50 års-jubileum kunne klart vært bakgrunn for å utgi en fagbok om temaet. Når boken "Medeltiden och arkeologin" ble utgitt alt i 2011, skyldes det imidlertid en annen markering, nemlig feiringen av professor Erik Cinthios 90 års dag. I den anledning ble det holdt et seminar i Lund 25.februar 2011, og innleggene på dette er blitt bearbeidet og samlet i denne lille boken. Erik Cinthio var den som bygde opp faget ved Lunds universitet. Han var den første som drev fast undervisning i middelalderarkeologi i Lund. Fra 1957 var han docent i "konsthistoria med medeltidsarkeologi", fra 1969 professor. Men først i 1985 ble professoratet omgjort til et ordinært professorat, ikke knyttet til Cinthio som person.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.