Noen hovedtrekk i diskusjonen om det islandske middelaldersamfunnet etter 1970
PDF ()

Hvordan referere

Sigurdsson, Jon Vidar. 2005. «Noen Hovedtrekk I Diskusjonen Om Det Islandske Middelaldersamfunnet Etter 1970». Collegium Medievale 18 (november). Oslo, Norge. http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/28.

Sammendrag

I 1974 ble 1100-års bosetning på Island feiret. I forbindelse med denne begivenheten ble et tverrfaglig oversiktsverk over landets historie lansert, Saga Islands. Første bind ble publisert det året feiringen fant sted, bind to året etter, men så ble frekvensen lavere. I dag foreligger bare syv, og fremdeles mangler de delene som omhandler perioden etter 1 800. Omtrent samtidig som planene for Saga Islands ble utarbeidet skjedde det en kursendring i debatten om det islandske "middelaldersamfunnet", dvs. perioden ca. 870-1350, uten at det fikk konsekvenser for planene for Saga is lands. Dette omslaget markeres bl.a. av utgivelsen av bøkene: The Viking Achievement, A Survey of the Society and Culture of Early Medieval Scandinavia, The Saga Mind og Økonomi og samfunn, og artiklene: "On the Nature of Fiction in the Sagas of Icelanders", "Tidsforestillingene i islendingesagaene", "Wealth and Gift-Bestowal among the Ancient Scandinavians", "Space and Time in the Weltmodell of the Old Scandinavian Peoples", "Saga and History. The "historical conception" of Snorri Sturluson" og "An Anthropological Approach to the Icelandic Saga. The Translation of Culture". Det som kjennetegner de fleste av disse publikasjonene er at de er inspirert av sosialhistoriske og sosialantropologiske perspektiver, en av artiklene er faktisk skrevet av antropologen Victor Turner.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.