Annette Lassen: Islændingesagaernes verden.
PDF ()

Hvordan referere

Horn, Anna Catharina. 2019. «Annette Lassen: Islændingesagaernes Verden». Collegium Medievale 31 (mars). Oslo, Norge. http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/1616.

Sammendrag

Etter at samtlige islendingesagaer og tåtter ble oversatt til dansk og utgitt i 2014, utgis nå en serie med et utvalg av disse oversatte islendingesagaene. I den forbindelse har redaktør Annette Lassen skrevet en introduksjonsbok, Islændingesagaernes verden. Oversettelsene er beregnet på et bredt publikum, og denne introduksjonsboken blir leserens inngang til dette litterære universet. De 15 kapitlene utgjør 165 sider, i tillegg kommer litteraturliste. Mange av kapitlene er korte, bare på et par sider, men de favner likevel de store kjernespørsmålene innen forskning på islendingesagaene, her formidlet på en lettfattelig måte.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.