Om skatt av "jordegods" i tiendpengeskatten ca. 1520
PDF ()

Hvordan referere

Dybdahl, Audun. 2009. «Om Skatt Av ‘jordegods’ I Tiendpengeskatten Ca. 1520». Collegium Medievale 22 (november). Oslo, Norge. http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/102.

Sammendrag

Halvard Bjørkvik har anmeldt min bok Tiendpengeskatten som kilde til folk og samfunn ca. 1520 i Collegium Medievale volum 20, 2007. Bjørkvik konkluderer med at omtalen er "gjennomgåande positiv".1 I noen sammenhenger har han imidlertid vektlagt noen sider ved skatte- eller avgiftsmaterialet som jeg ikke har gått nærmere inn på eller som er mer overfladisk behandlet. Bjørkvik sier videre at dette er ment som en utdyping og for å stimulere til videre forskning, ikke en kritikk av den foreliggende bok "- kanskje med unntak av det han skriv om skattlegging av jordegods". Da jeg finner at det Bjørkvik selv skriver om skattleggingen og beregningen av jordegodsets omfang er mer misvisende enn avklarende, vil jeg gjerne knytte noen kommentarer til denne del av anmeldelsen.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.