1.
Lykke KV. Kulturarv i lendet: Beitedyras hug, dug og hevd. Tfk [Internett]. 19. januar 2023 [sitert 12. juni 2024];(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2158