1.
Flinterud G, Tolgensbakk I. «utformet ved samarbeide av talløse slegter og folkefærd, baade de mindre og de mere civiliserede»: Tradering og sjangre på den digitale allmenningen. Tfk [Internett]. 26. august 2022 [sitert 26. februar 2024];(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2093