1.
Eriksen A. Romerske mirakler og kronede madonnabilder. Tfk [Internett]. 20. mars 2017 [sitert 3. desember 2023];(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1377