Eriksen, Anne. «‘Santo Subito’ - Om å Arbeide På Sin Hellighet, Og for Den». Tidsskrift for kulturforskning 4, no. 1-2 (juni 30, 2005). åpnet desember 3, 2023. https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/384.