Eriksen, Anne. «‘Santo Subito’ - Om å Arbeide På Sin Hellighet, Og for Den». Tidsskrift for Kulturforskning, bd. 4, nr. 1-2, juni 2005, https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/384.