Aronsson, Peter. «Monument I Historiekulturer: Föränderlig Mening I Klassisk Ram». Tidsskrift for Kulturforskning, bd. 4, nr. 1-2, juni 2005, https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/382.