[1]
A. Eriksen, «‘Santo subito’ - om å arbeide på sin hellighet, og for den», Tfk, bd. 4, nr. 1-2, jun. 2005.