[1]
M. E. Degnæs, H. K. B. Lunde, og E. D. Johansen, «Presentasjon av dr.avhandlinger», Tfk, bd. 22, nr. 1, jun. 2023.