Rogan, B. (2013) «MuCEM - fra tradisjonelt folkemuseum til dialoginstitusjon. Et nytt nasjonalmuseum i Frankrike», Tidsskrift for kulturforskning, 12(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/633 (åpnet: 22 juli 2024).