Eriksen, A. (2008) «Kjemper», Tidsskrift for kulturforskning, 7(4). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/546 (åpnet: 20 juni 2024).