Eriksen, A. (2008) «Redaksjonelt», Tidsskrift for kulturforskning, 7(4). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/543 (åpnet: 6 desember 2023).