Ødemark, J. (2005) «Roma minnes Egypts visdom», Tidsskrift for kulturforskning, 4(1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/386 (åpnet: 4 desember 2023).