Eriksen, A. (2005) «‘Santo subito’ - om å arbeide på sin hellighet, og for den», Tidsskrift for kulturforskning, 4(1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/384 (åpnet: 3 desember 2023).