Aronsson, P. (2005) «Monument i historiekulturer: föränderlig mening i klassisk ram», Tidsskrift for kulturforskning, 4(1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/382 (åpnet: 3 desember 2023).