Degnæs, M. E., Lunde, H. K. B. og Johansen, E. D. (2023) «Presentasjon av dr.avhandlinger», Tidsskrift for kulturforskning, 22(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2199 (åpnet: 5 desember 2023).