Jørgensen, F. A., Fojuth, M.-T. og Lykke, K. V. (2023) «Innledning: Å finne veien – stedsansen som kulturell praksis», Tidsskrift for kulturforskning, (2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2157 (åpnet: 12 juni 2024).