Österlund-Pötzsch, S. (2022) «Att gå för långt? Genre som metod för att studera rörelsemönster», Tidsskrift for kulturforskning, (1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2090 (åpnet: 27 februar 2024).