Eriksen, A. (2017) «Romerske mirakler og kronede madonnabilder», Tidsskrift for kulturforskning, (1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1377 (åpnet: 6 desember 2023).